Visit Aprilfestival 2024

Apply to become a sponsored delegate of Aprilfestival 2024

 • Attend the world’s biggest performing arts festival for young audiences
 • Choose between 170 different productions in 7 days!
 • Get the chance to meet colleagues from all over the world – Aprilfestival is an international hub welcoming around 100 international guests every year.

The festival will take place from 15 -21 April 2024 in Esbjerg.

ASSITEJ Denmark can support a number of international visitors.

If you are selected ASSITEJ Denmark will cover the costs of a Delegate Package (tickets & accommodation). The international travel will be on your own expense.  

We invite all professionals to apply: You can be an artists (dancer, actor, musician, stage director, playwright etc), a programmer, a scholar, from a performing arts organization, a young person interested in theatre, or in other ways related to the field.  

The visitor’s programme is supported by the Danish Arts Foundation. 

Stay updated

Other visitors can purchase a delegate package including accommodation and tickets.

Subscribe to the newsletter of Aprilfestival to receive information about delegate packages, programme and more.

Deltag i den danske delegation til Assitej Artistic Gathering i Serbien

Deltag i den danske delegation til Assitej Artistic Gathering i Serbien

Fra d. 20. – 24. november 2023 er der ASSITEJ Artistic Gathering i Novi Sad og Beograd, SERBIEN.

ASSITEJ håber at sende en lille delegation derned fra Danmark. Du kan læse om begivenheden her.


Assitej Artistic Gathering er en unik mulighed for at se, hvad der lige nu rører sig kunstnerisk indenfor teater for børn og unge, møde andre professionelle udøvere og networke/få kontakt til en vigtig gruppe af ligestillede ude i verden.
 

Pris:

–          En friplads til ustøttede kunstnere/kompagnier, medlemmer af ASSITEJ Danmark

–          For andre medlemmer af ASSITEJ Danmark: 2.000,- DKK

–          For ikke-medlemmer: 6.000,- DKK

Indeholdt i prisen er (forbeholdt for ændringer):

–          Fly ud og hjem
(Afgang mandag d. 20. tidlig morgen. Hjemkomst fredag d. 24. sen aften.).

–          Enkeltværelse på festivalens hotel

–          Forestillingsbilletter

(forplejning er på egen regning)


Ansøg om deltagelse: I bedes indsende en ansøgning med en kort begrundelse for, hvorfor du gerne vil med til Serbien inden 23.10.23 kl.14. Ansøgningen kan både være skriftlig eller på video og sendes til Anne på mail@teatret-lampe.dk.

ASSITEJ Danmark støtter deltagelsen af en lille delegation.

Turen er støttet af Statens Kunstfond

Sekretariatsleder til ASSITEJ Danmark

Sekretariatsleder til ASSITEJ Danmark

Vil du være med til at fremme børns kulturelle rettigheder?
Vil du være bindeled mellem danske og udenlandske scenekunstaktører?
Vil du stå i spidsen for at styrke internationalt udsyn i dansk scenekunst?

ASSITEJ Danmark søger en visionær sekretariatsleder, der vil arbejde for at skabe internationalt udsyn og internationale forbindelser for de danske scenekunstaktører på børne- og ungeområdet.

Sekretariatslederen har sin daglige gang på foreningens sekretariat i Nørregade i København. Til dagligt deler sekretariatslederen kontor med ASSITEJ Internationals generalsekretær og Teatercentrum.

Ud over de daglige kolleger på kontoret i Nørregade arbejder sekretariatslederen i tæt samarbejde med ASSITEJ Danmarks bestyrelse og kolleger fra ASSITEJ organisationer i de øvrige medlemslande, f.eks. det Nordisk-Baltiske samarbejde.

ASSITEJ Danmark

ASSITEJ Danmark er en dynamisk medlemsorganisation bestående af knap 70 teatre, personlige medlemmer og organisationer. Vi er en levende arbejdsplads med stor afveksling i hverdagen. Vi deltager i festivaler både i Danmark og i udlandet.

Som nationalt center for ASSITEJ International består vores netværk af flere tusinde teatre, organisationer og enkeltpersoner fordelt på knap 100 lande.

Netværket er kilde til international inspiration, der styrker den kunstneriske refleksion og selvforståelse i en global verden. Den udgør et spejl og en værktøjskasse, der hjælper os til at identificere og løse vores hjemlige udfordringer og udvikle vores scenekunst, publikumsrelationer og samfundsrelevans.

Arbejdsopgaver

Sekretariatslederen har det daglig ansvar for at udvikle organisationen i tæt samspil med bestyrelse, medlemmer og samarbejdspartnere. Denne strategiske opgave skal kombineres med evnen og lysten til at effektuere strategien i varetagelsen af en række konkrete opgaver som projektkoordinering, projektudvikling, medlems- og bestyrelseshåndtering, kommunikation, budgetstyring/regnskabsaflæggelse samt ansøgningsarbejde.

Projekter

ASSITEJ Danmark arbejder projektbaseret, og en væsentlig del af arbejdet vil bestå i at koordinere og lede små og mellemstore projekter herunder budgetstyring. Det er væsentligt at den nye sekretariatsleder har øje for udviklingen af nye projekter og sammen med ASSITEJs bestyrelse kan skabe forbindelser og projekter, der fortsat styrker ASSITEJ Danmarks økonomi og profil. 

Engagere og inddrage medlemmer 

Inddragelse og engagering af medlemmer i projekter, aktiviteter og foreningens vision er central. Det vil ske gennem kommunikationsarbejdet og i evnen til at skabe gode relationer, inspirere og skabe synergier med medlemmer og feltets andre aktører.

Det er i stillingen vigtigt at kunne balancere mellem selv at løse opgaverne og at inddrage medlemmer og/eller bestyrelse i opgaverne.

Kommunikation 

Vi søger en person, der kan producere engagerende kommunikation primært på dansk, men også i en del tilfælde på engelsk. Kommunikationsplatformene er hjemmeside (WordPress), Facebook, Instagram, nyhedsbreve og e-mail. 

Fondsansøgninger

En betydelig del af organisationens indtægter udgøres af fondsmidler. Erfaring med fondsansøgninger inden for kulturområdet (eller lignende områder) er derfor en betydelig fordel.   

Facilitering af bestyrelses- og arbejdsgruppemøder

ASSITEJ Danmark er en medlemsstyret forening, og arbejdet vil derfor indeholde forberedelse og deltagelse i bestyrelses- og arbejdsgruppemøder både som aktiv mødedeltager og i en sekretærfunktion.   

Regnskab og budgetstyring

Det er sekretariatslederens opgave at lave budgetopfølgning, og sammen med foreningens bogholder og revisor at udarbejde årsrapport forud for den årlige generalforsamling.  

Personlige kompetencer 

Vi søger et menneske, der er i stand til at arbejde selvstændigt. Arbejdet byder både på perioder med begrænset kontakt til de nærmeste samarbejdspartnere (bestyrelse og ASSITEJ kolleger) og perioder med rejseaktivitet og kontakt til mange personer på f.eks. festivaler og seminarer. Vi søger en person, der evner at have flere bolde i luften og arbejde med mange forskellige mennesker.  

Du skal være i stand til det detaljeorienterede kontorarbejde og samtidig have et drive for at sætte projekter i gang, føre dem ud i livet og følge dem helt til dørs.

En del af ASSITEJs DNA er den internationale forankring. Det ses derfor gerne, at ansøgere har interesse for og erfaring med internationalt samarbejde. Både sprogligt, i fleksibiliteten i forhold til udenlandsrejser, i den personlige relation til internationale kolleger og i evnen til at føre internationale projekter ud i livet.  

Forståelse for området 

Det vægter positivt af have en forståelse af scenekunst for børn og unge. Men vi opfordrer samtidig kandidater, der ikke har dette branchekendskab til at søge. Scenekunstbranchen har et mangfoldighedsunderskud, og vi mangler mennesker, der kan bidrage med andre erfaringer og kompetencer.  

ASSITEJ Danmark har fokus på at arbejde for en større mangfoldighed i branchen, en mere bæredygtig branche og en branche der inkluderer flere publikumsgrupper.  

Kendskab og levede erfaringer med disse områder, og evnen til at omsætte denne erfaring til aktiviteter og visioner, der engagerer kunstnere og teatre vil være en betydelig styrke for ansøgerne. 

Ansættelsesforhold 

Stillingen er tidsbegrænset til 21 mdr. med mulighed for forlængelse og ønskes besat snarest muligt.  

Ansættelsen er på gennemsnitligt 28 timer om ugen med mulighed for et fleksibelt timeantal over sæsonen afhængigt af ansøgers ønsker og arbejdets karakter, der i perioder omkring festivaler vil kræve et højere ugentligt timeantal. Det ugentlige timetal kan øges, i det omfang nye finansierede projekter etableres.

Løn forhandles individuelt. 

Ansøgning 

Deadline for ansøgning: 15. oktober 2023.  

Send motiveret ansøgning samt CV til info@assitej.dk  

Vi afholder samtaler i uge 44.  

Spørgsmål

Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål.

Generalsekretær for ASSITEJ International Louis Valente sg@assitej-international.org/42747707.

Fungerende sekretariatsleder i ASSITEJ Danmark Solveig Weinkouff info@assitej.dk/26813627

www.assitej.dk / www.assitej-international.org

Foto øverst: Ingrid Riis

Seminar og generalforsamling

Kunsten at lave kunst om sundhed  

Må modtagergrupper forme kunsten? Hvad gør kultur og sundhedsinitiativer ved den kunstneriske udvikling? Hvordan påvirker kunsten vores sundhed? Hvordan bruger vi kunsten til at helbrede? Kan vi bruge folks trivsel som inspiration til forestillinger? Hvordan sikrer vi os, at dem vi fortæller om og for føler sig hørt? Og hvordan bliver sundhed egentlig til kunst?  

Alle disse spørgsmål sætter vi under lup på, når ASSITEJ afholder seminar og generalforsamling fredag d. 29. september 2023. Syddjurs Egnsteater lægger hus til én dag i kunsten og sundhedens tegn.  

Med seminaret ønsker Assitej Danmark at starte en årlig tradition, hvor branchen mødes, diskuterer og bliver klogere på et fagligt eller kunstnerisk emne, som værtsteatret har på hjerte.  Syddjurs Egnsteater er det første teater, der byder os indenfor og med udgangspunkt i et udviklingsprojekt med Regionspsykiatrien i Randers, vil vi gennem oplæg og workshops behandle emnet ”Kultur og sundhed”. Ud over workshop og oplæg v. Syddjurs Egnsteater får vi besøg af forestillingen ”World without Eyes” af det Litauiske Dansema Dance Theatre samt kulturkonsulent i Region Midtjylland, Mikkel Ottow.  

Seminaret afsluttes med Assitej Danmarks årlige generalforsamling og fællesspisning. 

Program for dagen 

11.00 – 11.15 Ankomst 

11.15 – 12.15 Velkomst og forestilling: World without eyes af Dansema Dance Theatre. 

12.15 – 13.00 Frokost 

13.00 – 14.00 Artist talk af Dansema Dance Theatre (Litauen) 

14.00 – 14.30 Oplæg om Kultur og Sundhed v. Mikkel Ottow, specialkonsulent i Kulturudvikling 

14.30 – 15.00 Kaffe/kage  

15.00 – 16.00 Workshop og oplæg v. Syddjurs Egnsteater – psykiatri og kunstnerisk udvikling i samspil 

16.00 – 18.30 Generalforsamling i ASSITEJ 

18.30 Fællesspisning 

Socialt samvær og fredagsbar  

Der er mulighed for at booke selvbetalt overnatning på hotel i Aarhus. 

Praktisk 

Seminaret er gratis for ASSITEJ medlemmer og koster 300 kr. pr. person for ikke-medlemmer. 

Forplejning er inkluderet i prisen. 

Pladserne til seminaret fordeles efter først til mølle, og tilmelder du dig gratis som Assitej medlem og udebliver fra seminardelen er der et no-show fee på 300 kr.  

Der arrangeres fælles transport fra København til hoveddøren på Syddjurs Egnsteater.  

ASSITEJ undersøger muligheden for at lave en særlig rabataftale for dem, der ønsker selvbetalt overnatning i Aarhus før eller efter seminaret. 

Frist for tilmelding d. 25. september. Link til tilmeldingsformular https://docs.google.com/forms/d/1dL_NqDsn9Hmo60Dzf1bjxJtcAdKzjmOq596M73x2Cyk/viewform?ts=64ddf081&edit_requested=true 

Uddybende spørgsmål kan rettes til  

Marion Vick marion@syddjursegnsteater.dk eller Solveig Weinkouff info@assitej.dk 

Open Call bestyrelse

  

Open Call

Overvejer du at stille op til bestyrelsen i ASSITEJ Danmark?  

ASSITEJ Danmark går en spændende tid i møde med nye projekter og opfordrer foreningens medlemmer til at overveje bestyrelsesarbejdet.  

  Har du  

 • visioner for, hvordan dansk børne- og ungdomsteater skal formes og udvikles i relation til de strømninger, der eksisterer internationalt?  
 • et ønske om at skabe flere muligheder for at kunstnere kan komme på workshops i udlandet, danne internationale partnerskaber, og udvide deres internationale netværk? 
 • lyst til at tage ansvar, udvikle og kommunikere omkring de internationale samarbejder?  
 • eller ønsker du at engagere dig i ASSITEJs arbejde for en større mangfoldighed i dansk scenekunst for børn og unge?  

Så er det måske tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet!  

  Hvem sidder i bestyrelsen?  

ASSITEJ Danmark er en forening, så bestyrelsen sammensættes af personer fra medlemsskaren. Foreningen tæller bla. teaterledere, udøvende kunstnere, dramapædagoger og akademikere med indsigt i branchen.  

Vi har både brug for helt nye øjne fra personer, der aldrig før har været med i ASSITEJ, og erfarne kræfter med viden om ASSITEJs arv.  

  Marion Vick afgående forperson i Assitej fortæller:  

  ”Det har på mange måder været både en øjenåbner, udviklende og netværksskabende for mig at træde ind i ASSITEJs bestyrelse. Jeg valgte at stille op til bestyrelsen med det samme, da Teater Apropos meldte sig ind i ASSITEJ, det gjorde jeg for at møde nye mennesker og lære nye dele af scenekunstmiljøet at kende.  

  Ud over det jeg håbede på, har jeg fået et større internationalt udsyn og ikke mindst et indblik i de mange muligheder, der ligger i ASSITEJs solide netværk. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg har fået meget mere ud af vores ASSITEJ medlemskab, ved at engagere mig i bestyrelsen, end hvis vi bare havde meldt os ind og forholdt os lidt mere passivt. Det er en god måde at lære organisationen at kende på, og det har været enormt fedt at mærke, hvor meget man kan få lov til at påvirke, i forhold til hvilket fokus foreningens arbejde skal have.”  

  Kommende projekter og muligheder for at præge fremtiden  

ASSITEJ går en spændende tid i møde både lokalt og internationalt. I øjeblikket er der særligt fokus på  

 • at skabe synergi imellem de store EU-bevillinger, der er givet til ASSITEJ International og Teatercentrum og ASSITEJ Danmarks nationale virke.  
 • at udvikle og skubbe til diversitetsdebatten  
 • at skabe internationale muligheder for de teatre, der ikke ønsker international turné, men alligevel gerne vil udvikle sig gennem et udsyn ud over Danmarks grænser fx. gennem ture til internationale festivaler.

  Læs sidste sæsonens arbejdsprogram for mere info. 

  Hvad kræves af dig?  

Vi forventer, at du  

 • deler din viden og indsigt i skabelsen af de overordnede linjer i ASSITEJ Danmarks arbejdsprogram og aktiviteter.  
 • At du indgår i en eller flere arbejdsgrupper med ansvar for dele af foreningens projekter.  
 • Deltager i hovedparten af bestyrelselses møderne – fysisk ell. online. (ca. 5 om året).  
 • Sammen med resten af bestyrelsen har du det overordnede ansvar for foreningens økonomi. Den daglige administration varetages af sekretariatet.  

  NB: Det er et ulønnet frivilligt arbejde, så der er forståelse for at bestyrelsens medlemmer har mange andre forpligtelser, der i perioder kræver deres fulde opmærksomhed.  

 Hvordan stiller du op?  

Hvis du overvejer at stille op, så kontakt os og mød op til foreningens generalforsamling, der finder sted  

  Fredag d. 29. september 2023  

Seminar  

kl. 11 – 15 

Generalforsamling 

Kl. 16 – 18.30 

Middag 

Kl. 19 

På Syddjurs Egnsteater 

Hovedgaden 10, 8410 Rønde 

  Der er også muligt at stille op med en skriftlig motivation, selvom personligt fremmøde er anbefalelsesværdigt.  

  For mere information, kan du kontakte bestyrelsesmedlem Solveig Weinkouff, e-mail solveig@teaterbaglandet.dk 

OPEN CALL – Freelance Festival Forum på Horsens Teaterfestival d. 15. til 17. september 2023

OPEN CALL

Freelance Festival Forum på Horsens Teaterfestival d. 15. til 17. september 2023

Mangler du nogen at tage på festival med ?
Er du nysgerrig på scenekunst for børn og unge? Vil du netværke med og inspireres af erfarne scenekunstnere fra børneteater branchen? Vil du opleve en mangfoldighed af forestillinger med mulighed for at udveksle tanker og ideer efterfølgende?
Så har du nu muligheden for at søge om deltagelse på Assitej Danmarks nye tiltag Freelance Festival Forum på Horsens Teaterfestival.

Assitej Danmarks formål er gennem projekter og netværksskabelse at stimulere et internationaliseret, dynamisk og mangfoldigt fagmiljø for scenekunst for børn og unge. På verdensplan tæller Assitej International knap 100 lande verden over.

Initiativet til Freelance Festival Forum er taget, fordi vi selv har oplevet det ensomt, op ad bakke, forvirrende, når vi har været på festival uden at have engagement på et teater. Mange døre kan virke lukkede, når man ikke har et deltagerkort eller kendskab til branchen. Det vil vi gerne lave om på.
Assitej vil på festivalen i Horsens være repræsenteret af skuespiller Vika Mia Dahlberg- Hansen og sceneinstruktørerne Solveig Weinkouff og Mette Ovesen.

De tre vil facilitere et fagligt forum for freelancere som består af:

 • Fælles transport fra hovedstaden (refundering af transport fra hele landet)
 • Se tre forestillinger sammen med en uformel faglig samtale bagefter.
 • Spise sammen fredag (Horsens Teaterfestival betaler)
 • Walk and talk eller sit and chat (det bestemmer det danske vejr)
 • Deltagelse i festmiddag lørdag (for egen regning)
 • Evaluering af deltagelse *

 *Horsens Teaterfestival er vores pilotprojekt, hvorfor evalueringen er af stor betydning,   da erfaringer bruges som fundament til kommende festivaler. 

Du skal selv sørge for:

 • Kost & logi

Hvem kan ansøge:

Professionelle scenekunstnere og andre kunstnere med interesse i scenekunst for børne- og unge. 

Hvordan ansøger man:

Udfylde ansøgningsformularen her

FRIST for ansøgning:

Søndag 27. august – svar den 29. august 2023.
Spørgsmål kan rettes til Solveig Weinkouff: info@assitej.dk

Open Call – ASSITEJ World Congress 2024

Open Call – ASSITEJ World Congress 2024

“VOICES OF A NEW WORLD”

Havana, Cuba

24 May – 1 June 2024

The ASSITEJ World Congress is calling for:

Productions / Performances for, with and by children and young people. All performing arts genres and artistic expressions are welcomed. A special focus will be on participation, breadth of art form and a celebration of community impact. The festival of the World Congress is an opportunity to invite practitioners who work in public space, in non-traditional forms, in participation, in immersive and sensory installations. Online productions are also encouraged to apply.

Read more

Professional Exchange Programme Sessions including workshops, seminars, lectures, roundtables, meetings, networking sessions, film screenings, exhibitions, social events, and other formats related to performing arts for young audiences (sessions may be presented ‘On the Ground’, ‘Online’, or a ‘Hybrid’ of both).

Read more

Conference Papers focused on the theme “Voices of a New World: Legacy and Innovation in TYA.” Papers may take a variety of perspectives, such as history and cultural contexts, intangible cultural heritage, decolonisation, media, aesthetics and art forms, social interventions through art, psychology, theoretical concepts of child and childhood, social and economic conditions, sustainability, race and ethnicity, gender, accessibility, ability, and sexual orientation. The conference is held by ITYARN (International Theatre for Young Audiences Research Network)

Read more

Save the dates: sæson 23-24

Save the dates: sæson 23-24

En hilsen fra et rigtig godt bestyrelsesmøde! Tak til Teatret Gruppe 38 for at huse os, og ILT Festival for at lade os se “Perform Tom Waits”.

Vi ser frem mod en spænende sæson 23-24. Sæt allerede nu disse datoer af i den kalender:

– Fælles transport og netværk for freelancere (og andre!) under Horsens Teaterfestival (15. – 17. Sept).

– Seminar, socialt samvær og ASSITEJ generalforsamling på Syddjurs Egnsteater (29. sept. Kl. 12.30-20.00)

– Tur til ASSITEJ Artistic Gathering 2023 i Serbien (20.-24. nov.)

– Tur til Panoptikum Festival i Nürnberg (6. – 11. feb.)

– Aprilfestival – mød de internationale gæster. (14. – 21. april)

– ASSITEJ Verdenskongres og festival i Havana (24. maj – 1. juni)

– ”Post-Congress” besøg og opførelse af workshops og miniforestillinger i hele Cuba (2. – 9. juni)

Statens Legatbolig i Paris

Statens Legatbolig i Paris

Der indkaldes til ansøgninger for ophold i Statens legatbolig i Paris for 2024.

Statens legatbolig i Paris administreres af en stiftelse med navn efter boligens givere, Ludvig Preetzmann-Aggerholm og Hustru. Stiftelsens formål er at give danske kunstnere og forskere mulighed for et ophold i Paris.

Ansøgere, hvis projekt har en konkret tilknytning til Paris og/eller Frankrig, vil blive prioriteret.

Lejligheden ligger på 2. sal i et restaureret og lyst ”hotel particulier” i 3, rue de la Perle – midt i Marais-kvarteret.

Den er i to etager (dvs. ikke handicapvenlig) og indeholder opholdsstue, sovealkove, badeværelse og køkken. Lejligheden er fuldt møbleret og udstyret til 2 personer. Huslejen er 1240 Euro pr. måned inkl. varme, lys, telefon- og internetabonnement (retten til prisjustering forbeholdes).

For at tilgodese flest mulige ansøgere tildeles ophold som regel kun for én måned.

Ansøgninger om ophold i legatboligen i 2024 bedes indsendt senest mandag den 2. oktober 2023. Læs mere og find ansøgningsskema her: http://frankrig.um.dk/da/om-os/statens-legatbolig-i-frankrig/

Tildeling af legatboligen forventes afgjort primo november 2023. Besked om tildeling/afslag vil blive sendt pr. e-mail til samtlige ansøgere.

Mangfoldighed og inddragelse

Inddragelse af børn og unge og mangfoldighed var temaerne for det velbesøgte seminar under springfestival i går. Vi blev klogere på forbindelsen mellem de to emner og mødte en masse kolleger, som arbejder med dette i deres hverdag.

De unge T.E.E.N ambasadører og Kulturpiloterne guidede os kompetent igennem samtalerne og stillede kritiske spørgsmål.

Det var ASSITEJ’s mangfoldighedsgruppes andet seminar, men bestemt ikke det sidste! Det er en vigtig og svær dagsorden, og det kræver kontinuerligt arbejde at skabe en mere mangfoldig scenekunstbranche.

Stor tak til Teater ZeBU, Horsens Teaterfestival og Teatercentrum for at være arrangører!