Vi søger dansk deltager til Directors in TYA 2021

“Directors in TYA” er et velrenommeret instruktørseminar for 20 deltagere fra hele verden. Det finder sted 20. – 27. juni i Braunschweig Tyskland. Arrangørerne dækker ophold, måltider og entreer.

Interesserede instruktører skal sende et kort CV og motivation til ASSITEJ Danmark senest 30. september: lv@assitej.dk

Scenekunst for børn og unge bliver hørt i EU

Som generalsekretær for ASSITEJ International er Louis Valente fra ASSITEJ Danmark en del af et konsortium af scenekunstarrangører nedsat i rammen af den Europæiske Kommission og det tyske formandskab for EU-rådet.

Konsortiet bl.a. skal lede frem til ”European Theatre Forum” i november 2020, og er delvist initieret af EU-kommissionen for at udgøre et forum, hvor kommissionen kan have en kontinuerlig dialog med branchen.
Det er vigtigt at få sat vores betydningsfulde, men til tider usynlige branche ind på det kollektive mentale landkort i EU og hos vores søsterorganisationer i de andre dele af scenekunstfeltet, så fremtidige politiker og støtteprogrammer tilgodeser børns møde med scenekunst.

https://www.europeantheatreforum.eu/

Hvem vil støtte ASSITEJ?

Dirck Backer skriver om ASSITEJs økonomiske situation efter at Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) har frataget organisationens mangeårige støtte:

I EN TID, hvor dansk teater for børn og unge er afskåret fra at turnere internationalt pga. pandemiens hærgen, og hvor betydningen af at fastholde det internationale netværk tegner sig vigtigere end nogensinde, står børneteatrets internationale organisation ASSITEJ i en graverende økonomisk situation, der truer organisationens fremtidige arbejde: 

FRA OG MED næste sæson har Kunstfondens Projektstøtteudvalg nemlig frataget ASSITEJ den driftsstøtte, som man har oppebåret fra skiftende kunstråd igennem de sidste 35 år, og som har sikret organisationens kontinuerte virke for international udveksling og samarbejde omkring teater for børn og unge.

Dermed ophører Rådets støtte også til ASSITEJ International, som Danmark i de seneste år har været Generalsekretariat for.

Kunstfondens begrundelse er, at man ser sig selv som et projektstøtteudvalg for scenekunsten, og at man derfor ikke ser det som sin opgave at støtte en medlemsorganisation som ASSITEJ, som ikke producerer teater.

Argumentet er principielt og generelt – og tager dermed ikke højde for ASSITEJs særlige situation, som er, at organisationen arbejder for børneteatrets fælles sag, og omfatter teatre som i det store billede må betragtes som scenekunst-branchens økonomiske letvægtere.

I KRAFT AF sin medlemsorganisation har ASSITEJ Danmark faktisk hele tiden bidraget betydeligt til sin egen økonomi via medlemmenes kontingenter, men der er en smertegrænse for, hvor meget små teatre kan lægge i støtte for organisationen.

Af den grund vil det i praksis ikke være muligt helt at selv-finansiere driften af ASSITEJs sekretariat – også selv om dette er beskedent i omfang og kun omfatter en enkelt ansat.

DERFOR HAR alle tidligere Råd – indtil det nuværende Projektstøtteudvalg – forstået betydningen af at støtte driften af ASSITEJ Danmark. 

De har gjort det, fordi netop ASSITEJs arbejde har været centralt i udviklingen af danske børneteatres internationale netværk, et arbejde, som igennem årene har åbnet for mangfoldige inspirationsgivende udvekslinger og internationale samarbejder. 

Det har skabt møder med kollegaer fra hele verden, givet internationalt udsyn og ført til øget forståelse af vores fælles kunst og virke. 

Og så har det – som vi gerne bryster os af – åbnet for en helt enestående eksport af dansk teater for børn og unge ud i verden igennem de sidste 25 år.

MAN SKAL IKKE tro, at denne succes bare er opstået af sig selv, den er resultatet af et langt og vedholdende sejt træk, som har taget udgangspunkt i ASSITEJs netværk: 

Med at deltage i festivaler og arrangementer ude i verden, invitere folk til Aprilfestival, arrangere møder, samarbejdsprojekter, gæstespil, workshops og udvekslingsinitiativer igennem alle år. 

Det er et arbejde, som man i princippet aldrig bliver færdig med, hvor vi som medlemsorganisation udnytter dynamikken fra en stor, aktiv bestyrelse og medlemsskare – og hvor betydningen af at have en ansat, der kan stå for kontinuitet, repræsentation og udvikling af organisationen i det daglige har vist sig helt central.

NÅR DER I andre dele af teaterbranchen snakkes om betydningen af internationalt arbejde og når Projektstøtteudvalget finder de store penge frem til at støtte et – for øvrigt ikke-producerende – initiativ som Udviklingsplatformen for Scenekunst til bl.a. at stå for udviklingen af internationalt arbejde – så må vi sige, at det jo er lige det arbejde ASSITEJ hele tiden har gjort, og faktisk er lykkedes med!

Men som vi nu får frataget midlerne til at kunne udføre – med uforudsigelige konsekvenser for organisationens virke i fremtiden.

VI MÅ i ASSITEJ Danmarks bestyrelse erkende, at vores økonomi med støtte-afhængigheden af PUShar hvilet på et skrøbeligt fundament, når det – som det nu har vist sig – kan fjernes på et enkelt møde.

ASSITEJ repræsenterer vigtig viden, repræsentation, erfaringer og netværk, som også Kunstfonden og Projektudvalget til tider gør brug af, og den vedholdende aktivitet i ASSITEJ er på den lange bane en vigtig forudsætning for danske børneteatres interaktion med resten af verden.

SÅ SPØRGSMÅLET er nu: Hvis ikke der er plads til ASSITEJ hos PUS, hvor skal organisationen så finde sin faste støtte? 

Dirck Backer – Formand for ASSITEJ Danmark

SubTitles3

SubTitles3

– a tool for theaters and other presenters with an international audience

• Are you a touring theater?
• Do you translate your texts?
• Do you display translations on stage or would you like to?
• Do you perform for deaf people or hearing impaired?

If you can answer yes to some of these questions, you can benefit by using the free and easy-to-use SubTitles3 sub/surtitle system.

SubTitles3 supports the translation process as well as the stage performance.


The system produces a protected version of your manuscript to send to your translator.
The translator enters the translations in dedicated fields adjacent to the text to be translated without being able to change the original text (Word documents supported).


The system produces a script version for to use for your performance.
This version holds both the original and the translated text. Both are shown on the controlling PC. Final last-minute changes can be done using your normal word processing software.


The system manages the display of the translated text during performance.
The text can be displayed using a projector, a screen or on the individual smart phones of the audience.


SubTitles3 is a fast, free and easy way of handling and displaying translated texts as sub/surtitles for theaters and presenters.

If you would like to try/use this free system, please write a mail for download instructions and further documentation.


Email: jensborg.email@gmail.com

note: The system runs on PCs as well as Macs with a simulated PC environment (Mono etc.)


SubTitles3 is developed and supported in Denmark as an aid to the performing arts.

Generalforsamling 2020

Generalforsamling

Alle medlemmer og andre interesserede inviteres til generalforsamling i ASSITEJ.

Tidspunkt:

Fredag d. 4 september 2020
Kl. 14.00 – 20.00

Sted:
Glad Teater
Rentemestervej 45 –  47
2400 København NV

Eller

Online via Zoom
Registrering til online deltagelse her


Program

14.00 – 14.30 Et globalt snapshot v. Yvette Hardie
14.30 – 16.30 Workshop: refleksion og idéskabelse 
15.30 Kunstnerisk indslag
15.45 – 18.15 Generalforsamling
          online deltagelse slutter
18.15 – 18.45 Tur i områder
18.45 – 20.00 Artist Dinner

Tilmelding

Af hensyn til bestilling af mad, skal tilmelding ske senest d. 1. september til lv@assitej.dk

Registrering til online deltagelse kan foretages her.


Invitation til Nordisk-Baltisk samtale om scenekunst i coronatider

Invitation til Nordisk-Baltisk samtale om scenekunst i coronatider

Mød dine nordiske og baltiske kolleger på Zoom og hør Teater Apropos (Danmark) og PERFOracija (Letland) fortælle om deres projekter. 

Onsdag d. 17. juni kl. 10:00 – 12:00 (dansk tid)

How do we make performing arts for children and youth in Corona-times? 

How do we as performing arts practitioner´s approach and reflect the times we are going through? 
A discussion with Nordic and Baltic colleagues about content and format in performing arts for children and youth.

Introducers:

Marion Vick, Teater Apropos, Denmark
CoronaDiaries – Young in 2020

How do young people experience this period, which by the media is named the largest world crisis since World War II? How does it affect their hopes and dreams? When Denmark was under lockdown during the Corona pandemic, Theater Apropos chose to collect diaries from young people. Now they want to turn the diaries into art.
Theatre Apropos will tell about the artistic project and share examples of what the young people wrote in their diaries.

Pamela Butane, PERFOracija, Latvia
A new form of theatre

PERFOracija is an independent theatre company that was created in collaboration between Beatrise Zaķe and Pamela Butane. Pamela Butane is a director and stage designer and will be talking about a virtual performance created during isolation. The main goal was to create a new form of theatre to reach children at their home, talk to them, educated them and inspire them.


Moderators:

Tanja Turpeinen, ASSITEJ Finland & Niclas Malmcrona, ASSITEJ Sweden

Language: English

Wednesday, June 17th, 10:00-12:00 (Scandinavia), 11:00-13:00 (Baltic, Finland), 08:00-10:00 (Iceland).

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Alle medlemmer inviteres hermed til generalforsamling i ASSITEJ.
Online deltagelse vil også være mulig.

Tid og Sted
Fredag d. 4. september 2020
Kl. 14:00 – 19:30
Glad Teater
Rentemestervej 45-47
2400 København NV

Program
14:00 – 15:30 Workshop
15:30 Samling og sang
15:45 – 18:15 Generalforsamling
18:15 – 18:45 Tur i området
18:45 – 19:30 Mad (egenbetaling)
Tilmelding
Tilmelding skal sendes til Louis Valente: lv@assitej.dk

Dagsorden og detaljeret program følger i August.

A (point of) view

A greeting from the members of ASSITEJ in times of quarantine

When Covid-19 reached Denmark and quarantine became our daily reality artists in the membership of ASSITEJ started an initiative of sharing small scenes of our lives in our limited worlds.

Soon members from other countries also sent their contributions.

Many of us were (and still are) in our kitchen with a cop of coffee, cooking a meal, talking on the phone, listening to the radio. We were watching what goes on outside and at the same time, our world became very limited. The frame for the contributions was our kitchen and our view from the kitchen – and ourselves:  “A (point of) view”.


Enjoy visiting our homes!

Send us a video if you wish to share the view from your kitchen. Use wetransfer.com or similar. Address: lv@assitej.dk

A special thank you to Gertrud Exner from the board of ASSITEJ Denmark for editing and collecting all the videos!

Coffee Session for Europa

Onsdag d. 20/5 fra 16:00 – 18:00

Mandag og tirsdag i denne uge mødtes ASSITEJ medlemmer til online generalforsamling. Der deltog 200 på Zoom og møderne, der blev livestreamet på Facebook, blev set 8000 gange. Det er gang i det internationale ASSITEJ miljø!

I dag er der igen mulighed for at I som medlemmer kan sætte jer om det virtuelle bord, og tale med kolleger fra hele verden.

Kl 16:00 – 18:00 er der Europæisk Coffee Session. Mød jeres kolleger, del jeres situation og vær med til at forme samtalen!

Samtalerne fortstætter i den kommende tid.