Open Call bestyrelse

  

Open Call

Overvejer du at stille op til bestyrelsen i ASSITEJ Danmark?  

ASSITEJ Danmark går en spændende tid i møde med nye projekter og opfordrer foreningens medlemmer til at overveje bestyrelsesarbejdet.  

  Har du  

 • visioner for, hvordan dansk børne- og ungdomsteater skal formes og udvikles i relation til de strømninger, der eksisterer internationalt?  
 • et ønske om at skabe flere muligheder for at kunstnere kan komme på workshops i udlandet, danne internationale partnerskaber, og udvide deres internationale netværk? 
 • lyst til at tage ansvar, udvikle og kommunikere omkring de internationale samarbejder?  
 • eller ønsker du at engagere dig i ASSITEJs arbejde for en større mangfoldighed i dansk scenekunst for børn og unge?  

Så er det måske tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet!  

  Hvem sidder i bestyrelsen?  

ASSITEJ Danmark er en forening, så bestyrelsen sammensættes af personer fra medlemsskaren. Foreningen tæller bla. teaterledere, udøvende kunstnere, dramapædagoger og akademikere med indsigt i branchen.  

Vi har både brug for helt nye øjne fra personer, der aldrig før har været med i ASSITEJ, og erfarne kræfter med viden om ASSITEJs arv.  

  Marion Vick afgående forperson i Assitej fortæller:  

  ”Det har på mange måder været både en øjenåbner, udviklende og netværksskabende for mig at træde ind i ASSITEJs bestyrelse. Jeg valgte at stille op til bestyrelsen med det samme, da Teater Apropos meldte sig ind i ASSITEJ, det gjorde jeg for at møde nye mennesker og lære nye dele af scenekunstmiljøet at kende.  

  Ud over det jeg håbede på, har jeg fået et større internationalt udsyn og ikke mindst et indblik i de mange muligheder, der ligger i ASSITEJs solide netværk. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg har fået meget mere ud af vores ASSITEJ medlemskab, ved at engagere mig i bestyrelsen, end hvis vi bare havde meldt os ind og forholdt os lidt mere passivt. Det er en god måde at lære organisationen at kende på, og det har været enormt fedt at mærke, hvor meget man kan få lov til at påvirke, i forhold til hvilket fokus foreningens arbejde skal have.”  

  Kommende projekter og muligheder for at præge fremtiden  

ASSITEJ går en spændende tid i møde både lokalt og internationalt. I øjeblikket er der særligt fokus på  

 • at skabe synergi imellem de store EU-bevillinger, der er givet til ASSITEJ International og Teatercentrum og ASSITEJ Danmarks nationale virke.  
 • at udvikle og skubbe til diversitetsdebatten  
 • at skabe internationale muligheder for de teatre, der ikke ønsker international turné, men alligevel gerne vil udvikle sig gennem et udsyn ud over Danmarks grænser fx. gennem ture til internationale festivaler.

  Læs sidste sæsonens arbejdsprogram for mere info. 

  Hvad kræves af dig?  

Vi forventer, at du  

 • deler din viden og indsigt i skabelsen af de overordnede linjer i ASSITEJ Danmarks arbejdsprogram og aktiviteter.  
 • At du indgår i en eller flere arbejdsgrupper med ansvar for dele af foreningens projekter.  
 • Deltager i hovedparten af bestyrelselses møderne – fysisk ell. online. (ca. 5 om året).  
 • Sammen med resten af bestyrelsen har du det overordnede ansvar for foreningens økonomi. Den daglige administration varetages af sekretariatet.  

  NB: Det er et ulønnet frivilligt arbejde, så der er forståelse for at bestyrelsens medlemmer har mange andre forpligtelser, der i perioder kræver deres fulde opmærksomhed.  

 Hvordan stiller du op?  

Hvis du overvejer at stille op, så kontakt os og mød op til foreningens generalforsamling, der finder sted  

  Fredag d. 29. september 2023  

Seminar  

kl. 11 – 15 

Generalforsamling 

Kl. 16 – 18.30 

Middag 

Kl. 19 

På Syddjurs Egnsteater 

Hovedgaden 10, 8410 Rønde 

  Der er også muligt at stille op med en skriftlig motivation, selvom personligt fremmøde er anbefalelsesværdigt.  

  For mere information, kan du kontakte bestyrelsesmedlem Solveig Weinkouff, e-mail solveig@teaterbaglandet.dk