Formål

Formål   

ASSITEJ’s overordnede formål er at bidrage til, at børn og unges liv beriges med scenekunst.

Globalt varetages opgaven på organisationsniveau af ASSITEJ International. I Danmark varetages den af ASSITEJ Danmark i samarbejde med beslægtede institutioner (Teatercentrum og Dansk Teater).

ASSITEJ Danmarks særlige bidrag er gennem sit internationale, medlemsbasserede og projektorienterede arbejde at bidrage til et internationaliseret, dynamisk, mangfoldigt, inkluderende og globalt engageret dansk teater for børn og unge.

Metode

ASSITEJ Danmark arbejder på ovenstående formål på følgende måder:

Platform for netværk

Være bindeled mellem danske og udenlandske aktører og aktiviteter inden for feltet – det være sig teatre, organisationer og enkeltstående fagfolk.

Projekter

I samarbejde med sine medlemmer skabe relevante internationale og nationale projekter, der kan være katalysator for netværksskabelse, udveksling og udvikling i dansk teater, samt generøst at bidrage til udviklingen af vores felt og globalt at arbejde for børns rettigheder til scenekunst.

National og international synlighed

Arbejde for udbredelsen og kendskabet til dansk teater for børn og unge nationalt og internationalt.

Herunder at synliggøre dansk scenekunst på internationale festivaler og invitere internationale fagfolk til Danmark.

Kompetencer

Bidrage med ASSITEJ’s kompetencer (som global medlemsdrevet organisation) i nationale og internationale tiltag for scenekunst for børn og unge. Herunder at søge samarbejder og skabe synergi med andre organisationer inden for feltet.

Repræsentation

Repræsentere dansk teater for børn og unge i ASSITEJ International.

Arbejdsprogram sæson 2020-21

I Sæson 2020-21

– vil ASSITEJ Danmark:

 1. Skabe aktiviteter og projekter der vedligeholder dansk scenekunsts internationale forbindelser under COVID-19. Både nye endnu ikke udviklede initiativer samt i relation til eksisterende punkter i arbejdsprogrammet (2,4,7,8,9,11,12, 16, 18,19).
 2. I samarbejde med Teatercentrum invitere, lægge program for og være vært for gæster fra udlandet i forbindelse med Aprilfestival 2021 i Holbæk Kommune.
 3. Varetage drift og ledelse af ASSITEJ Internationals generalsekretariat.
 4. Arbejde for aktiv dansk deltagelse i 20th ASSITEJ World Congress 2021 i Japan så vidt COVID-19 tillader det:  
  1. Støtte en dansk delegation af medlemmer gennem information, rejsestøtte og koordinering.
  2. Støtte danske deltagelse på festivalens hovedprogram i form af Odsherred Teaters samproduktion ”I will be everything”.
  3. Støtte organiseringen af en ”Nordic Venue” i samarbejde med ASSITEJ centrene i Norden og Baltikum.
  4. Understøtte danske oplæg i fagprogrammet.
 5. Arbejde for finansiering af ASSITEJ Danmark, når støtten fra Statens Kunstfond udløber 30 Juni 2021.
 6. Med mandat fra Teatercentrum og ASSITEJ Danmark at repræsentere dansk scenekunst for børn og unge i Statens Kunstfonds Repræsentantskab.
 7. Bidrage til det dansk-tyske venskabsår i samarbejde med Teatercentrum og ASSITEJ Tyskland (besøgsprogram og 3-dages seminar).
 8. Være medarrangør af Horsens teaterfestival gennem at organisere besøg af internationale gæster.
 9. Arrangere aktiviteter og deltage på møder i det regionale nordisk-baltiske samarbejde indenfor ASSITEJ.
 10. Afsøge muligheden for at etablere et Youth Delegate Program i nordisk/baltisk og evt. europæisk ASSITEJ-regi.
 11. Arbejde for dansk-jordansk samarbejder/projekter.
 12. Støtte arbejdet i International Inclusive Arts Network (IIAN) i Danmark og globalt bl.a. rettet mod IIAN World Congress under Aprilfestival 2022.
 13. Arbejde for at forberede et todages medlemsseminar i forbindelse generalforsamlingen i 2021.
 14. Lave statistik over danske børne/ungdomsteatres udlandsaktiviteter.
 15. Koordinere og indkøbe forestillinger til Udrejsecenter Sjælsmark som en del af projekt Hodja Fra Danmark – Teater for asylbørn.
 16. Arbejde for at igangsætte projektet ”En dør til verden: International udvikling af scenekunst for børn og unge i Region Midt.”, der retter sig mod 15 teatre i region Midtjylland og 15 teatre i udlandet, og forhåbentligt sidenhen kan udbredes til flere danske regioner.
 17. Definere og igangsætte aktiviteter og initiativer, der kan stimulere et mere mangfoldigt miljø for scenekunst for børn og unge. Herunder nedsætte en arbejds- og ressourcegruppe, der skal støtte en kvalificeret udformningen af disse tiltag.
 18. Støtte medlemsaktiviteter med fokus på vidensdeling, idéudvikling og netværksskabelse. Herunder international ”Coffee Sessions” med fokus på tematikker, der er særligt relevante for danske medlemmer.
 19. Støtte dansk deltagelse i Interplay 2021.
 20. Kommunikere om projekter, open calls og andre aktiviteter gennem nyhedsbreve, hjemmeside, Facebook og direkte kontakt 1:1.