Formål

Formål

ASSITEJ’s formål er at bidrage til, at børn og unges liv beriges med scenekunst. Et par linjer mere:

I Danmark varetages denne opgave på organisationsniveau af flere beslægtede institutioner (Teatercentrum og Dansk Teater).

ASSITEJ Danmarks særlige bidrag er gennem sit internationale udgangspunkt at sikre et transnationalt, dynamisk, mangfoldigt, inkluderende og globalt engageret dansk teater for børn og unge.

ASSITEJ arbejder på flere måder for at realisere dette formål

Platform for netværk

Være bindeled mellem danske og udenlandske aktører og aktiviteter inden for feltet – det være sig teatre, organisationer og enkeltstående fagfolk.

International synlighed

Arbejde for udbredelsen og kendskabet til dansk teater for børn og unge. Herunder at repræsentere dansk scenekunst på internationale festivaler og invitere internationale fagfolk til Danmark.

Projekter

Skabe relevante internationale projekter, der kan være katalysator for netværksskabelse, udveksling og internationalt perspektiv i dansk teater samt generøst at bidrage til udviklingen af vores felt og globalt at arbejde for børns rettigheder til scenekunst.

Repræsentation

Repræsentere dansk teater for børn og unge i ASSITEJ International.

Kompetencer

Bidrage med ASSITEJ’s kompetencer (som global organisation og netværk) i nationale og internationale tiltag for scenekunst for børn og unge. Herunder at søge samarbejder og skabe synergi med andre organisationer inden for feltet.