Formål

Formål   

ASSITEJ Danmarks formål er gennem sit medlemsbasserede, internationale og projektorienterede arbejde at bidrage til et internationaliseret, dynamisk og mangfoldigt miljø inden for scenekunst for børn og unge.

Herunder at udgøre fundament for dansk børne- ungdomsteaters store internationale succes.

Metode

ASSITEJ Danmark arbejder på ovenstående formål på følgende måder:

Platform for netværk

Være bindeled mellem danske og udenlandske aktører og aktiviteter inden for feltet – det være sig teatre, organisationer og enkeltstående fagfolk.

Projekter

I samarbejde med sine medlemmer skabe relevante internationale og nationale projekter, der kan være katalysator for netværksskabelse, udveksling og udvikling i dansk teater, samt generøst at bidrage til udviklingen af vores felt og globalt at arbejde for børns rettigheder til scenekunst.

National og international synlighed

Arbejde for udbredelsen og kendskabet til dansk teater for børn og unge nationalt og internationalt.

Herunder at synliggøre dansk scenekunst på internationale festivaler og invitere internationale fagfolk til Danmark.

Kompetencer

Bidrage med ASSITEJ’s kompetencer (som global medlemsdrevet organisation) i nationale og internationale tiltag for scenekunst for børn og unge. Herunder at søge samarbejder og skabe synergi med andre organisationer inden for feltet.

Repræsentation

Repræsentere dansk teater for børn og unge i ASSITEJ International.

Arbejdsprogram sæson 2022-23

Konkret i SÆSONEN 2022-2023

– vil ASSITEJ Danmark:

 1. Invitere, lægge program for og være vært for gæster fra udlandet i forbindelse med Aprilfestival 2023 sammen med Teatercentrum.
 2. Fortsætte med at bringe danske scenekunstnere ud i verden til inspirations- og netværksture. Konkret i form af et besøg til Krokusfestival 2023 i Belgien (18.-23. februar 2023) samt evt. andre endnu ikke definerede ture. Herunder skræddersy partnerskaber og facilitere møder mellem de danske deltagere og de udenlandske aktører på festivalerne.
 3. Arrangere en International tænketank om, hvordan de vigtigste internationale tematikker forankres nationalt, herunder hvordan flere fagfolk i Danmark kan orientere og engagerer sig internationalt.
 4. Baseret på erfaringerne fra seminaret UKENDT LAND at arbejde på at iværksætte konkrete aktiviteter, projekter og yderligere finansiering, der skal sikre en mere mangfoldig scenekunstbranche for børn og unge.
 5. Varetage drift og ledelse af ASSITEJ Internationals generalsekretariat.
 6. Arrangere aktiviteter og deltage på møder i det regionale nordisk-baltiske samarbejde inden for ASSITEJ.
 7. Lave statistik over danske børne/ungdomsteatres udlandsaktiviteter.
 8. Udpege medlemmer til Statens Kunstfonds Repræsentantskab, næste udpegning vil ske i 2. halvdel af 2024.
 9. Støtte medlemsaktiviteter med fokus på vidensdeling, idéudvikling og netværksskabelse.
 10. Varetage rollen som kontaktpunkt for internationalt netværk og løbende henvendelser.
 11. Medtænke bæredygtighed på tværs af udformningen og realiseringen af de ovenstående aktiviteter, herunder samarbejde med Bæredygtig Scenekunst NU.