International Statistik

International statistik

Dansk scenekunst for børn og unge har igennem en lang årrække udgjort en betydelig international succes. Nedenfor ses et overblik over den danske aktivitet i udlandet i sæson 2019-20. Her fandt 503 forestillinger, workshops og andre aktiviteter sted i 34 forskellige lande.

Bemærk: næsten al international aktivitet stoppede i marts 2020 på grund af COVID-19 nedlukning.

Se statistikken bag dette kort.


Dirck Backer, næstformand for ASSITEJ Danmark:

”Der findes formentlig ikke andre lande i verden, der har en så omfattende kultureksport af teater for børn og unge. Efterspørgslen efter danske forestillinger for børn og unge ude i verden er uændret stor og vores status er stadig høj indenfor børneteatrets internationale netværker.

Tænk engang: I en konfliktfyldt og demokratisk udfordret verden har et lille land som Danmark en kæmpestor international platform for vores teater for børn og unge, hvor vi kan tale med en stemme, som er båret af respekt for barnet og de menneskelige værdier.

Det kan vi være stolte af – og det er værd at bevare.”

Og fortsætter:

”Det er en status og en mulighed, som ikke bare er kommet af sig selv, men som har været båret frem af mange års ihærdigt og vedvarende arbejde med at styrke internationale netværk, samarbejde og formidling.

Et arbejde, der til stadighed skal vedligeholdes – og som man derfor også fremover må sikre mulighederne for at kunne varetage.”


Arkiv

Statistikken for sæson 2018/19 viser, at der blev gennemført i alt 101 forskellige enkelt-turneer med 52 forskellige forestillinger i 37 lande. Det samlede antal opførelser var 625.
Læs mere

Statistikken for sæson 2014/15 viser at 28 teatre har turneaktivitet i udlandet med 54 forskellige forestillinger i i alt 32 lande med et samlet antal opførelser på 643.
Link til statistik for sæson 2014/2015.

Statistikken for sæson 2008/2009 viser at 26 medlemsteatre turnerede 70 gange med 49 forskellige produktioner med i alt 371 opførelser i hele verden.
Link til statistik 2008/2009

ASSITEJ Danmarks seneste statistik fordeler sig over sæson 2007-2008 og viser at 21 teatre turnerede med 44 forskellige produktioner – med i alt 456 forestillinger.
Link  til statistik 2007/2008

Statistikken for 2007 viser at 32 medlemsteatre turnerede med 54 forskellige produktioner – med i alt 576 opførelser i hele verden!
Link til statistik 2007

I hele perioden 1999-2006 blev det internationalt til næsten 1800 danske opførelser!
Link til statistik 1999-2006