Stor eksport af dansk scenekunst for børn og unge

Danske teatre spillede i sæson 2018/19 625 gange i 37 forskellige lande.

Dansk scenekunst for børn og unge udgør en omfattende eksport af dansk kultur ud til verden.

Det bekræfter en nylig rundspørge til danske børneteatre, foretaget af ASSITEJ Danmark i samarbejde med Teatercentrum.

74 teatre indberettede deres udlandsaktivitet i sæson 2018/19, og konklusionen er klar: Dansk teater for børn og unge har lig tidligere år en omfattende turnevirksomhed over hele verden.

Der blev gennemført i alt 101 forskellige enkelt-turneer med 52 forskellige forestillinger i 37 lande. Det samlede antal opførelser var 625.

Der opføres flest forestillinger i Europa, i alt 283 – og det er en aktivitet der spreder sig over mange lande, de fleste vesteuropæiske. Asien (inklusive Mellemøsten) kommer lige efter som modtagerkontinent med i alt 261 opførelser.

Mere beskedent tegner Nordamerika (inklusive Grønland) sig for 43 opførelser, mens Australien tegner sig for 24. I bunden blandt kontinenterne ligger Sydamerika med 8 opførelser – og Afrika, som ikke modtog en eneste opførelse af dansk børneteater i 2018/19!

Hvis man ser på enkeltlande, er Kina helt i top som modtagerland med hele 148 opførelser. Andre store modtagerlande har været Sydkorea med 53 opførelser, Spanien med 42 og Tyskland med 37.

De danske teatre oplyste herudover, at de afholdt 45 workshops i udlandet og var involveret i ni samproduktioner i udlandet.


Dirck Backer, formand for ASSITEJ Danmark:

”Der findes formentlig ikke andre lande i verden, der har en så omfattende kultureksport af teater for børn og unge. Efterspørgslen efter danske forestillinger for børn og unge ude i verden er uændret stor og vores status er stadig høj indenfor børneteatrets internationale netværker.

Tænk engang: I en konfliktfyldt og demokratisk udfordret verden har et lille land som Danmark en kæmpestor international platform for vores teater for børn og unge, hvor vi kan tale med en stemme, som er båret af respekt for barnet og de menneskelige værdier.

Det kan vi være stolte af – og det er værd at bevare.”

Og fortsætter:

”Det er en status og en mulighed, som ikke bare er kommet af sig selv, men som har været båret frem af mange års ihærdigt og vedvarende arbejde med at styrke internationale netværk, samarbejde og formidling.

Et arbejde, der til stadighed skal vedligeholdes – og som man derfor også fremover må sikre mulighederne for at kunne varetage.”

Foto: Søren Kristoffer Kløft