Scenekunst for børn og unge bliver hørt i EU

Som generalsekretær for ASSITEJ International er Louis Valente fra ASSITEJ Danmark en del af et konsortium af scenekunstarrangører nedsat i rammen af den Europæiske Kommission og det tyske formandskab for EU-rådet.

Konsortiet bl.a. skal lede frem til ”European Theatre Forum” i november 2020, og er delvist initieret af EU-kommissionen for at udgøre et forum, hvor kommissionen kan have en kontinuerlig dialog med branchen.
Det er vigtigt at få sat vores betydningsfulde, men til tider usynlige branche ind på det kollektive mentale landkort i EU og hos vores søsterorganisationer i de andre dele af scenekunstfeltet, så fremtidige politiker og støtteprogrammer tilgodeser børns møde med scenekunst.

https://www.europeantheatreforum.eu/