Open call: Perform Europe

Open call: Perform Europe

Projektet “Perform Europe” søger efter kreative eksperimenter, der kan vise vejen for nye måder at turnere og formidle internationalt.

Eksperimenter der viser vejen for et mere bæredygtigt og inkluderende scenekunstlandskab, og som forholder sig kreativt til udfordringer knyttet til f.eks. penge, tid, infrastruktur, lighed, synlighed, viden, anerkendelse og internationalt samarbejde.

Hvis din projektidé bliver udvalgt, vil man i første fase deltage i en workshop med de andre udvalgte projekter, og sidenhen indgå i anden ansøgningsrunde, der uddeler midler til realiseringen af projekterne i størrelsesordenen 10.000 – 100.000 Euro. 

Deadline: 7. juli, 2021

Perform Europe er et stort europæisk initiativ støttet af Creative Europe. Projektet realiseres af organisationerne IETM, European Festival Association, Circostrada, IDN og IDEA.

Sparring på projektideer
ASSITEJ (v. Louis Valente & Sue Giles) sidder i projektets Advisory Board. Louis fra ASSITEJ’s sekretariat stiller sig til rådighed for sparring på projektideer: Tlf. +45 42747707