Nye medlemmer til legatudvalgene i Statens Kunstfond – Open Call

Nye medlemmer til legatudvalgene i Statens Kunstfond – Open Call

Kære medlemmer af ASSITEJ Danmark.
 
Repræsentantskabet i Statens Kunstfond har valgt at åbne for en særlig mulighed i forbindelse med de kommende udpegninger af medlemmer til legatudvalgene.
 
I to udpegningsrunder laver Kunstfonden et open call, så alle med kunstnerisk viden og interesse kan melde sig på banen som kandidat.
 
Dette Open Call passer godt ind i ASSITEJ Danmarks strategi om at arbejde for mangfoldighed og nedbrydning af bias’. Derfor håber jeg, at I vil hjælpe os med at sende dette open call bredt ud. Jeg håber også at ASSITEJ DK’s medlemmer vil overveje selv at melde sig.
 
I kan læse mere om Open Call og kriterierne for at søge her: https://www.kunst.dk/kunstfonden-paa-jagt-efter-nye-medlemmer-til-legatudvalg
 
 
De bedste hilsner
Marion Vick

Marion Vick er forperson for ASSITEJ Danmark og medlem af repræsentantskabet i Statens Kunstfond. Hun er udpeget af ASSITEJ Danmark og Teatercentrum.