Scenekunst for børn & unge på landkortet i EU

Scenekunst for børn & unge på landkortet i EU

Scenekunstbranchen mødtes for første gang med hinanden og repræsentanter fra EU-kommissionen i sidste uge under European Theatre Forum.

ASSITEJ er en del af det konsortium, der shar skabt forummet. Konsortiet er delvist initieret af EU-kommissionen, som et blivende forum for kontinuerlig dialog internt i scenekunstbranchen og udad i relation til kommisionen og det politiske niveau i EU.

Mange teatre og kunstnere fra vores del af branchen har med success søgt midler fra Creative Europe, men Scenekunst for børn og unge har i hovedtræk været usynlig i samtalerne og politikudviklingen i EU. Herunder de særlige omstændigheder der produceres og turneres under, og det særlige kulturelle bidrag til Europas yngste borgere, som vores branche leverer. 

Det er der nu rådet bod på. Scenekunst for børn og unge var i kraft af ASSITEJ’s deltagelse meget synlig i de debatter der udspandt sig, og ASSITEJ har med sin deltagelse i konsortiet skabt blivende relationer til EU-kommisionen og de andre europæiske scenekunstnetværk.


“Dresden Declaration” 

Et af resultarne af European Theatre Forum er the “Dresden Declaration”.
Dokumentet peger på de konkrete punkter, der kræver udvikling på EU-niveau, og udgør et første skridt i et langsigtet arbejde. Indholdet modtog betydelig bevågenhed fra EU-kommissionen og Creative Europe, der har forpligtet sig til fortsat samarbejde.