Internationale gæster til Aprilfestival 2023 – dine forslag

Internationale gæster til Aprilfestival 2023 – dine forslag

ASSITEJ Danmark inviterer hvert år gæster til Aprilfestivalen, og inviterer sine medlemmer til at indstille forslag til, hvem vi skal invitere i 2023.

Deadline er 2. februar 2023.


Hvorfor er internationale gæster værdifulde? 

Danske børne-ungeteatre har typisk 500-600 opførelser om året uden for Danmarks grænser. Internationale besøg på Aprilfestival er den vigtigste ”motor” bag denne succes, og et centralt element i internationaliseringen af vores branche i det hele taget.

De internationale besøgende på Aprilfestival oplever danske forestillinger, knytter 1:1 relationer til jer, sår frø til fremtidige samarbejder, og bidrager til en internationalisering af samtalerne under festivalen.

Jeres forslag

Bestyrelsen og sekretariatet i ASSITEJ Danmark arbejder kontinuerligt på det relationsopbyggende arbejde og har mange kontakter ude i verden, som kommer i betragtning som gæster til festivalen. Samtidig har vi også brug for, at dem medlemmerne møder på deres turnéer, på festivalbesøg, igennem projekter mv. får muligheden for at blive inviteret, så de kan komme flere danske teatre til gode.

Styrken ved ASSITEJ som en netværksorganisation er netop, at de mange projekter og kontakter medlemmerne har kan bringes sammen og komme mange til gode.

Hvem kan blive inviteret?

Medlemmer kan stille forslag om en bred vifte af profiler. Det kan være kunstnere (dansere, skuespillere, musikere, instruktører, dramaturger, scenografer mv), teaterledere, festivalkuratorer, personer fra brancheorganisationer, forskere, formidlere, unge teaterinteresserede mv.  

Hvad dækker en invitation?

Når en gæst fra udlandet bliver inviteret af ASSITEJ Danmark, indeholder invitationen

  • Altid en Delegate Package (lokal transport, international dinner, hjælp og vejledning fra sekretariatet)
  • Ofte en eller flere overnatninger på hotel
  • I særlige tilfælde udgifter til international transport

Denne prioritering laves ud fra, hvor langt gæsterne rejser, deres egen mulighed for at finansiere besøget, og generelt hvordan midlerne kan bringe flest gæster til landet. Festivalen finder i år sted 21. – 23. april 2023 i Syddjurs Kommune.

Hvordan prioriteres ansøgningerne?

Bestyrelsen i ASSITEJ Danmark prioriterer forslagene til hvem, der skal inviteres.

Der lægges vægt på at de inviterede gæster

  • kan være til glæde bredt i miljøet
  • kan åbne døren til international turné for danske kompagnier
  • har potentialet til at igangsætte eller fortsætte spændende kunstneriske samarbejder
  • kan inspirere vores hjemlige faglige samtaler
  • opnår inspiration i mødet med danske scenekunst, der kan være til glæde for deres egen praksis
  • repræsenterer forskellige faglige profiler

Send dine forslag

I skal følge dette link for at indsende jeres forlag.

Deadline er 2. februar 2023

Spørgsmål kan stilles til Louis Valente fra sekretariatet: lv@assitej.dk, tlf.: 42747707

Det internationale besøgsprogram er støttet af Statens Kunstfond.