International statistik

International statistik

Dansk scenekunst for børn og unge har igennem en lang årrække udgjort en betydelig international succes. Nedenfor ses et overblik over den danske aktivitet i udlandet i sæson 2019-20. Her fandt 503 forestillinger, workshops og andre aktiviteter sted i 34 forskellige lande.

Bemærk: næsten al international aktivitet stoppede i marts 2020 på grund af COVID-19 nedlukning.

Se statistiken bag dette kort


Dirck Backer, næstformand for ASSITEJ Danmark:

”Der findes formentlig ikke andre lande i verden, der har en så omfattende kultureksport af teater for børn og unge. Efterspørgslen efter danske forestillinger for børn og unge ude i verden er uændret stor og vores status er stadig høj indenfor børneteatrets internationale netværker.

Tænk engang: I en konfliktfyldt og demokratisk udfordret verden har et lille land som Danmark en kæmpestor international platform for vores teater for børn og unge, hvor vi kan tale med en stemme, som er båret af respekt for barnet og de menneskelige værdier.

Det kan vi være stolte af – og det er værd at bevare.”

Og fortsætter:

”Det er en status og en mulighed, som ikke bare er kommet af sig selv, men som har været båret frem af mange års ihærdigt og vedvarende arbejde med at styrke internationale netværk, samarbejde og formidling.

Et arbejde, der til stadighed skal vedligeholdes – og som man derfor også fremover må sikre mulighederne for at kunne varetage.”


Læs mere og se arkivet for udenlandsstatistik