Internationale gæster på Aprilfestival

Internationale gæster på Aprilfestival

Op mod 70 gæster fra udlandet besøger Aprilfestival 2022!

Mange af gæsterne er inviteret af ASSITEJ Danmark, og kommer sammenslutningens internationale netværk. Besøgsprogrammet på festivalen er organiseret i et samarbejde mellem ASSITEJ Danmark og Teatercentrum.