Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Alle medlemmer inviteres hermed til generalforsamling i ASSITEJ.
Online deltagelse vil også være mulig.

Tid og Sted
Fredag d. 4. september 2020
Kl. 14:00 – 19:30
Glad Teater
Rentemestervej 45-47
2400 København NV

Program
14:00 – 15:30 Workshop
15:30 Samling og sang
15:45 – 18:15 Generalforsamling
18:15 – 18:45 Tur i området
18:45 – 19:30 Mad (egenbetaling)
Tilmelding
Tilmelding skal sendes til Louis Valente: lv@assitej.dk

Dagsorden og detaljeret program følger i August.