Hvem vil støtte ASSITEJ?

Hvem vil støtte ASSITEJ?

Dirck Backer skriver om ASSITEJs økonomiske situation efter at Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) har frataget organisationens mangeårige støtte:


Madam Bach er et af de mange teatre, der har tuneret internationalt i kraft af ASSITEJ’s netværk. Her er teatret i Japan.

I EN TID, hvor dansk teater for børn og unge er afskåret fra at turnere internationalt pga. pandemiens hærgen, og hvor betydningen af at fastholde det internationale netværk tegner sig vigtigere end nogensinde, står børneteatrets internationale organisation ASSITEJ i en graverende økonomisk situation, der truer organisationens fremtidige arbejde: 

FRA OG MED næste sæson har Kunstfondens Projektstøtteudvalg nemlig frataget ASSITEJ den driftsstøtte, som man har oppebåret fra skiftende kunstråd igennem de sidste 35 år, og som har sikret organisationens kontinuerte virke for international udveksling og samarbejde omkring teater for børn og unge.

Dermed ophører Rådets støtte også til ASSITEJ International, som Danmark i de seneste år har været Generalsekretariat for.

Kunstfondens begrundelse er, at man ser sig selv som et projektstøtteudvalg for scenekunsten, og at man derfor ikke ser det som sin opgave at støtte en medlemsorganisation som ASSITEJ, som ikke producerer teater.

Argumentet er principielt

Argumentet er principielt og generelt – og tager dermed ikke højde for ASSITEJs særlige situation, som er, at organisationen arbejder for børneteatrets fælles sag, og omfatter teatre som i det store billede må betragtes som scenekunst-branchens økonomiske letvægtere.

I KRAFT AF sin medlemsorganisation har ASSITEJ Danmark faktisk hele tiden bidraget betydeligt til sin egen økonomi via medlemmenes kontingenter, men der er en smertegrænse for, hvor meget små teatre kan lægge i støtte for organisationen.

Af den grund vil det i praksis ikke være muligt helt at selv-finansiere driften af ASSITEJs sekretariat – også selv om dette er beskedent i omfang og kun omfatter en enkelt ansat.

DERFOR HAR alle tidligere Råd – indtil det nuværende Projektstøtteudvalg – forstået betydningen af at støtte driften af ASSITEJ Danmark. 

De har gjort det, fordi netop ASSITEJs arbejde har været centralt i udviklingen af danske børneteatres internationale netværk, et arbejde, som igennem årene har åbnet for mangfoldige inspirationsgivende udvekslinger og internationale samarbejder. 

Det har skabt møder med kollegaer fra hele verden, givet internationalt udsyn og ført til øget forståelse af vores fælles kunst og virke. 

Enestående international succes

Under Dansk-tyrkisk udveksling opføres “Findes der Gribbe på Grønland” af Det Menneskelige Teater. Et eksempel på de mange internationale projekter ASSITEJ Danmark har skabt igennem årene og fortsat ønsker at have muligheden for at skabe.

Og så har det – som vi gerne bryster os af – åbnet for en helt enestående eksport af dansk teater for børn og unge ud i verden igennem de sidste 25 år.

MAN SKAL IKKE tro, at denne succes bare er opstået af sig selv, den er resultatet af et langt og vedholdende sejt træk, som har taget udgangspunkt i ASSITEJs netværk: 

Med at deltage i festivaler og arrangementer ude i verden, invitere folk til Aprilfestival, arrangere møder, samarbejdsprojekter, gæstespil, workshops og udvekslingsinitiativer igennem alle år. 

Det er et arbejde, som man i princippet aldrig bliver færdig med, hvor vi som medlemsorganisation udnytter dynamikken fra en stor, aktiv bestyrelse og medlemsskare – og hvor betydningen af at have en ansat, der kan stå for kontinuitet, repræsentation og udvikling af organisationen i det daglige har vist sig helt central.

Et fyrtårn i teaterbranchen

NÅR DER I andre dele af teaterbranchen snakkes om betydningen af internationalt arbejde og når Projektstøtteudvalget finder de store penge frem til at støtte et – for øvrigt ikke-producerende – initiativ som Udviklingsplatformen for Scenekunst til bl.a. at stå for udviklingen af internationalt arbejde – så må vi sige, at det jo er lige det arbejde ASSITEJ hele tiden har gjort, og faktisk er lykkedes med!

Men som vi nu får frataget midlerne til at kunne udføre – med uforudsigelige konsekvenser for organisationens virke i fremtiden.

VI MÅ i ASSITEJ Danmarks bestyrelse erkende, at vores økonomi med støtte-afhængigheden af PUShar hvilet på et skrøbeligt fundament, når det – som det nu har vist sig – kan fjernes på et enkelt møde.

ASSITEJ repræsenterer vigtig viden, repræsentation, erfaringer og netværk, som også Kunstfonden og Projektudvalget til tider gør brug af, og den vedholdende aktivitet i ASSITEJ er på den lange bane en vigtig forudsætning for danske børneteatres interaktion med resten af verden.

SÅ SPØRGSMÅLET er nu: Hvis ikke der er plads til ASSITEJ hos PUS, hvor skal organisationen så finde sin faste støtte? 

Dirck Backer – Formand for ASSITEJ Danmark

Udveksling i en coronatid. Seneste internationale aktivitet fandt sted i September 2020 i form af et dansk-tysk seminar arrangeret i samarbejde ASSITEJ Tyskland og Teatercentrum. Endnu et projekt, hvor det globale ASSITEJ netværk er en vigtig forudsætning.