Arbejdsprogram sæson 2021-22

Arbejdsprogram sæson 2021-22

På tværs af grænser

Efter halvandet år med nedlukninger og lukkede grænser er fokus for ASSITEJ Danmark i sæson 2021-2022, at vi igen skal mødes med hinanden på tværs af grænser. Kunst og kreativitet næres af international inspiration, udsyn og det personlige møde.

I denne sæson arbejder ASSITEJ på, at vi kommer ud i verden fire gange[1]:

 • Residency i Jordan i samarbejde med MedeArts 1. -12. oktober
 • Fælles tur til Festival Momix i Frankrig 27. jan – 6. feb.
 • Fælles tur til ASSITEJ Artistic Gathering 2022 i Helsingborg, 17. – 22. maj
 • Fælles tur til BRIK Festival, Holland, 8 – 12 June

For at verden kan komme til Danmark, vil ASSITEJ være medarrangør af:

 • Internationale gæster til Aprilfestival 2022
 • International Inclusive Arts Network World Congress under Aprilfestival 2022

[1] Rejsen til Jordan kan kun lade sig gøre per fly. Den fælles transport til de tre andre festivaler vil af hensyn til klimaaftryk være med tog eller bil/minibus.

National refleksion

Dette andet fokusområde har et nationalt fokus: ASSITEJ mener at der er behov for at vi mødes og reflekterer over scenekunst for børn og unge, så vi kan sikre dynamik og udvikling. Ligeledes er der behov for et mere mangfoldigt scenekunstmiljø, hvilket også er en motor for kreativitet og udvikling. Dette fokus udmønter sig i følgende:

 • Seminar og evt. workshop med titlen ”Konventioner og nybrud i dansk scenekunst for børn og unge”. Tid og sted er endnu ukendt.
 • Mangfoldighed: Arbejdsgruppen for mangfoldighed fortsætter sit arbejde især med fokus på projektet ”Et mangfoldigt anmelderkorps” og samtalesaloner om mangfoldighed.

Bæredygtighed

Klimakrisen kræver analyse, refleksion og handling inden for alle dele af samfundet herunder scenekunst. ASSITEJ Danmark vil arbejde med bæredygtighed på følgende måder:

 • Diskutere og konkretisere hvordan branchen kan turnere internationalt og modtage internationale gæstespil med tanke på bæredygtighed herunder analysere den internationale statistik med dette fokus. Arbejdet skal bl.a. resultere i et inspirationskatalog for bæredygtig international turnévirksomhed. Hvis det viser sig relevant kan arbejdet udstrækkes til national turnévirksomhed evt. i samarbejde med Bæredygtig Scenekunst.
 • Samarbejde med Forsøgsstationen om et seminar om bæredygtighed i foråret 2022.
 • Forbinde ASSITEJ Danmarks arbejde med bæredygtighed med ASSITEJ Internationals arbejde med tematikken herunder på ASSITEJ Artistic Gathering 2022.
 • Arbejde med, hvordan ASSITEJ som organisation bidrage til at adressere kunstens rolle i samtalen om bæredygtighed.
 • Implementere interne retningslinjer for bæredygtighed i organisationens virke.

Andre aktiviteter i sæsonen:

 • Varetage drift og ledelse af ASSITEJ Internationals generalsekretariat.
 • Arbejde for finansiering af ASSITEJ Danmark, efter udløb af støtten fra Statens Kunstfond. 
 • Arrangere aktiviteter og deltage på møder i det regionale nordisk-baltiske samarbejde indenfor ASSITEJ.
 • Arbejde for at skabe internationale aktiviteter sammen med Horsens Teaterfestival under fejringen af Dansk Teaters 300 år.
 • Lave statistik over danske børne/ungdomsteatres udlandsaktiviteter.
 • Udpege medlemmer til Statens Kunstfonds Repræsentantskab (sammen med Teatercentrum).
 • Arbejde for at udvide medlemskredsen af ASSITEJ Danmark både blandt teatre og enkeltpersoner.
 • Skabe et program for kunstneriske parforløb/samtaler imellem medlemmer under Aprilfestival.  
 • Koordinere og indkøbe forestillinger til Udrejsecenter Sjælsmark som en del af projekt Hodja Fra Danmark – Teater for asylbørn.
 • Støtte medlemsaktiviteter med fokus på vidensdeling, idéudvikling og netværksskabelse. Herunder international ”Coffee Sessions” med fokus på tematikker, der er særligt relevante for danske medlemmer.
 • Kommunikere om projekter, open calls og andre aktiviteter gennem nyhedsbreve, hjemmeside, Facebook og direkte kontakt 1:1.
 • Varetage rollen som kontaktpunkt for internationalt netværk og løbende henvendelser.