Tre-årig støtte fra Statens Kunstfond

Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg har givet tilsagn om en støtte på 1.200.000 kroner fordelt på 400.000 om året i tre år 2017-2020.
 
Midlerne er givet til driften af ASSITEJs generalsekretariat og til ASSITEJ Danmark almindelige aktiviteter.
 

Vi er I ASSITEJ meget glade og taknemmelige for, at udvalget har givet en betydelig treårig støtte - og vi ved, at det er resultatet af en svær prioritering af de relativt få midler udvalget råder over sammenholdt med antallet af ansøgninger. 
 

Generalsekretariatets placering i Danmark sikres med midlerne at kunne strække sig frem til 2020. Vi håber at denne placering kan udvikle det globale engagement og skabe betingelser for at endnu flere international vinde kan blæse ind over Danmark.
 

Støtten giver i hvart fald mulighed for at løfte en meget vigtig opgave for det globale scenekunstmiljø, og placere Danmarks bidrag og kompetencer centralt i udviklingen af scenekunst for børn og unge.