Organisationsform

Forud for medlemsseminaret d. 18. maj fik medlemmerne udsendt en skriflig orientering om diskussionen vedr. organisationens fremtidige organisationsform.
 
 

Dokumentet kan læses her.