I sæson 14-15 realiserede ASSITEJ Danmark en tofaset udveksling i samarbejde med en række cubanske samarbejdspartnere.
 

Som en del afrapporteringen, er der udarbejdet en projektrapport til Internkulturelt Center, der støttede anden del af cubaudvekslingen.
 
Rapporten retter sig således særligt mod denne anden del, men evaluerer også projektet i sin helhed.
 
Den indeholder bl.a. en oversigt over projektet, udvælgelseskriterier for de udvalgte cubanske residenter og en oversigt over de mange fremtidige udvekslinger projektet har sået spirene til.
 

Rapporten kan læses her.