Støttetilsagn og stor optimisme i ASSITEJ

I sommers blev ASSITEJS driftsstøtte fra SKU sat ned med mere end 100.000 kr. Stemningen var derfor en anelse tung i bestyrelse og sekretariat.  En række projektansøgninger til SKU, CKU og Nordisk Kulturfond, som vi netop har fået svar på, har imidlertid givet pote. Det betyder at ASSITEJ nu kan realisere tre initiativer i det kommende halvår.
 
Først og fremmest er der givet støtte til ASSITEJS nye festival Nordisk PULS, der fra d. 15-17. juni, med et program af nordiske og danske forestillinger og tilknyttede seminarer, ønsker at ”tage pulsen” på scenekunst for børn og unge i Norden anno 2014. Festivalen finder sted i Odense, og bliver arrangeret i samarbejde med Nørregaards teater og Dansk ITI.
 
Støttekronerne betyder herudover, at ASSITEJ kan præsentere to gæstespil fra Cameroun, der sidst i april skal turnere rundt på danske børneteatres stationære scener. Vi kalder projektet »Teater fra Verdens Hjørner«, og håber at invitationen af gæstespil fra lande vi sjældent ser teater fra kan blive en tilbagevendende tradition.  
 
”Inspiring a Generation” er sidste støttede projekt. I samarbejde med ASSITEJ i Sydafrika inviteres et hold unge sydafrikanske scenekunstnere til Danmark på et residency-ophold. Opholdet er første del af en bredere kulturudveksling, der også inkluderer danske gæstespil i Sydafrika samt et mentorforløb.
 
Foruden disse nys støttede aktiviteter, er ASSITEJ som vanligt også aktiv på Aprilfestivalen, hvor der inviteres internationale gæster og afholdes "International Platform".