Der er i sommerens løb sket ændringer af besætningen af ASSITEJs kontor, idet Peter Manscher har
valgt at stoppe i sin deltidsstilling som sekretær pr. 1. juli.
Samtidig med Peter Manschers afgang ophører Sophie Villsen pr. 1. august.
Det betyder, at det nu er Dirck Backer og Louis Sørensen, der varetager sekretariatsfunktionen.
Læs mere herom i nyhedsbrevet.