På generalforsamling 2015 blev det vedtaget, at der inden sæsonens udgang skulle afholdes et seminar om organisationens profil og organisationsform.
På denne baggrund inviterer bestyrelsen alle medlemmer til et sådant seminar, der vil blive afholdt 18. maj i Aarhus.
 
Dagsorden og specificeret tidsplan vil blive sendt ud efter Aprilfestivalen.
 
Tid og sted:
Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 12 - 16.
Teater Refleksion, Jyllandsgaarden
Frederiksgade 72b, 1.
8000 Århus C
 
Vi arbejder på at lave en fælles bustransport fra København/Sjælland til Århus.