Medlemsseminar

D. 18. maj 2016 afholder ASSITEJ medlemsseminar i Aarhus. Temaerne vil være organisationens fremtidige organisationsstruktur, samt hvordan organisationen bedst bidrager til det internationale arbejde i dansk scenekunst i de kommende år.

 
Hvis der er interesse for det, vil der blive arrangeret en fællesstransport fra København evt. med en opsamling i Odense og andre steder på vejen. Hvis der er relevant for jer, kontakt da sekretariatet.
 
NB: Seminaret er flyttet fra Teater Refleksion til Gruppe 38s foyer.
 
Se dagsprogram og dagsorden her.
 
Tid og sted:
Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 12.00-16.00 (med velkomstsandwich og spisning efter seminaret fra kl. 11.30 - 17.00)
Teatret Gruppe 38, Mejlgade 55 B, 8000 Aarhus.
 
Tilmelding
Deltagelse skal meldes til info@assitej.dk

 
Vel mødt

Bestyrelse og sekretariat