Generalforsamling 2016

 
ASSITEJ Danmark afholder generalforsamlling  
 
 
Mandag d. 26. september 2016 
Kl. 15.30 - 18.00
Farvergade 10, 5. sal.
1463 København K
 
 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 12. september 2016.
Dagsorden med bilag vil blive udsendt torsdag den 14. september 2016.
Forslag til kandidater til valg til bestyrelsen bedes ligeledes meddelt senest den 12. september. Det er dog også muligt at opstille kandidater på selve generalforsamlingen.
 
Da vi sørger for lidt mad som aflsutning på generalforsamlingen, ses gerne en tilmelding senest torsdag d. 22. september til info@assitej.dk
 
 
 
 
Bedste hilsner
ASSITEJs bestyrelse og sekretariat.