Next Generation Residency


Arrangørerne af verdenskogressen i Cape Town udbyder en Next Generation Residency, der løber over hele kongressens længde.
Som deltager i programmet bliver man en del af et hold på 25 yngre kunstnere fra hele verden.
 
Sammen ser man  
  • forestillinger fra det internationale festivalprogram
  • deltager i master classes og workshops
  • såvel som faglige diskussioner og seminarer

Arrangørerne dækker  
  • fælles indkvartering i ti dage
  • bespisning eller diæter
  • gratis deltagelse i alle aktiviteter
De dækker ikke udgifter til international transport, men ASSITEJ Danmark kan ansøges om en delvis finansiering.
 
Dette residency er en unik mulighed for at få en stærk international  faglig oplevelse, samt for at skabe nære bånd til scenekunstnere fra hele verden. 
Aldersgrænsen for deltagere er 36.
 
Deadline 30. september.
 
Link til mere info og ansøgning om deltagelse.
 

Rejsestøtte

ASSITEJ Danmark har modtaget midler til at støtte et større antal medlemmer i deres deltagelse i Sydafrika.  
Størrelsen på det beløb ASSITEJ yder i tilskyd til hver person vil blive defineret på førstkommende bestyrelsesmøde. Info herom følger snarest.