Open Call - Workshops, paneldiskussioner, akademiske papers mv.

Call'et til kongressens forestillingsprogrammet er lukket. Arrangørerne modtog 600 ansøgninger fra hele verden, heraf 25 danske.
 

Til gengæld er der et aktivt call rettet mod teaterfolk og akademikere, der er interesserede i at afholde workshops, give input til paneldiskussioner mv.
 

Call for teaterfolk 
 

Under verdenskongressen er der en række temadage, til hvilke man kan relatere sine faglige input. Disse temadage er

 • Music Theatre for Young Audiences (19. Maj)
 • Theatre for Social Change (20. Maj)
 • Theatre for Healing (21. Maj)
 • Theatre for Children by Children (21. Maj)
 • Dance Theatre for Young Audiences (24. Maj)
 • Theatre for Young Audiences in Africa (25. Maj)
 • Inclusive theatre (26. Maj)
 • Theatre for the Early Years (27. Maj)
 • New Writing for Young Audiences (på tværs af festivalen)

 Formen på de faglige input kan være

 • Workshop
 • Pecha Kucha
 • Visuelle input det være sig en dokumentarfilm eller billeder/plancher
 • Symposium eller paneldebat. Det er også muligt at byde ind som en gruppe og arrangere et symposium eller en paneldebat.

Uddybende information kan findes i dette link.
 
Spørgsmål kan rettes til Louis Valente på ASSITEJ Danmarks sekretariatet på +45 42747707
Eller direkte til arrangører på info@assitej.org.za
 
 
Call for forskere
 

Som en del af verdenskongressen afholdes der en forskningskonference d. 16. - 17. maj under oversrkiften “Cradle of Creativity: Examining intercultural exchange and diversity in theatre for young audiences”.
 

Arrangørerne er The International Theatre for Young Audiences Research Network (ITYARN) i samarbejde med University of Cape Town (UCT) og Drama for Life fra University of the Witwatersrand (Wits).
 

Mere kan læses her.

 

Rejsestøtte

ASSITEJ Danmark har modtaget midler til at støtte et større antal medlemmer i deres deltagelse i Sydafrika. Vi håber på en stærk dansk tilstedeværelse og ønsker i sær at støtte fagfolk, der deltager aktivt på verdenskongressen med workshops, i paneldiskussioner o. lign.
 
Størrelsen på det beløb ASSITEJ yder i tilskyd til hver person vil blive defineret på førstkommende bestyrelsesmøde. Info herom følger snarest.