Arbejdsprogram 2018 - 2019

Mission     
ASSITEJ’s overordnede formål er at bidrage til, at børn og unges liv beriges med scenekunst.
I Danmark varetages denne opgave på organisationsniveau af flere beslægtede institutioner (Teatercentrum og Dansk Teater).
ASSITEJ Danmarks særlige bidrag er at sikre et transnationalt forbundet, dynamisk og mangfoldigt dansk teater for børn og unge.
Dette bidrag er afgørende for den scenekunst børn og unge møder: Kreativitet, kvalitet, diversitet og relevans har nemlig de bedste betingelser i et internationalt og dynamisk miljø.

 

Metode

Som medlemsorganisation arbejder ASSITEJ på ovenstående formål på følgende måder:
 

  • Platform for netværk

Være bindeled mellem danske og udenlandske aktører og aktiviteter inden for feltet – det være sig teatre, organisationer og enkeltstående fagfolk.
 

  • Projekter

Skabe relevante internationale projekter, der kan være katalysator for netværksskabelse, udveksling og internationalt perspektiv i dansk teater, samt generøst at bidrage til udviklingen af vores felt og formål globalt.
 

  • International synlighed

Arbejde for udbredelsen og kendskabet til dansk teater for børn og unge.
Herunder at repræsentere dansk scenekunst på internationale festivaler og invitere internationale fagfolk til Danmark.

  •    Repræsentation

Repræsentere dansk teater for børn og unge i ASSITEJ International.
 

  • Kompetencer

Bidrage med ASSITEJ’s kompetencer (som global organisation og netværk) i nationale og internationale tiltag for scenekunst for børn og unge. Herunder at søge samarbejder og skabe synergi med andre organisationer inden for feltet.
 

 

 Konkret i SÆSONEN 2018-2019

-          vil ASSITEJ Danmark
 
 
·         Drive ASSITEJ’s generalsekretariat i samarbejde med Teatercentrum.
 
·         I samarbejde med Teatercentrum invitere, lægge program for og være vært for gæster fra udlandet i forbindelse med Aprilfestival 2019 i Hjørring Kommune.
 
·         Støtte det nordisk-baltiske arbejde frem mod ASSITEJ Artistic Gathering 2019 i Kristiansand, både i forhold til det konkrete arrangement og de regionale spor arrangementet han sætte. Herunder deltage i planlægning og fundraising for Nordisk-Baltisk Fringe festival.
 
·         Etablere en dansk delegation til aktiv deltagelse i ASSITEJ Artistic Gathering 2018 i Beijing 18. – 24. august.
 
·         Arrangere dansk-tysk arrangement i forbindelse med Artistic Gathering 2018 i samarbejde med Det Danske Kulturcenter i Beijing, ASSITEJ Tyskland og Goethe Instituttet i Beijing.
 
·         Igangsætte dansk-polsk udveksling i samarbejde med Det Danske Kulturinstitut i Polen.
 
·         Facilitere dansk deltagelse af fejringen af dansk-koreanske relationer i 2019 (i samarbejde med Teatercentrum). Konkret sikre dansk deltagelse i ASSITEJ Korea Summer Festival.
 
·         Arrangere medlemsaktiviteter med fokus på vidensdeling , idéudvikling og netværksskabelse. Herunder arrangere platform om EU projekter i samarbejde med Udviklingsplatformen i Oktober 2018 og være medarrangør på offentligt arrangement og visning af PROSPERO Workshop, juni 2019.
 
·         Producere en brochure, der præsenterer de danske medlemmer og ASSITEJ Danmark. Eller en tryksag der illustrerer vigtigheden af teater for børn.
 
·         Etablere en ny hjemmeside for ASSITEJ Danmark. 

-         Deltage på nordiske møder i det regionale nordisk-baltiske samarbejde indenfor ASSITEJ.
 
·         Kommunikere om projekter, open calls og andre aktiviteter gennem nyhedsbreve, hjemmeside, facebook og direkte kontakt 1:1.
 
·         Formidle dansk deltagelse i Next Generation Programme TheaterFest in Saint Vith, Belgium.
 
·         Lave statistik over danske børneteatres udlandsaktiviteter.
 
·         Undersøge om foreningens vedtægter bør aktualiseres.