Arbejdsprogram 2015 - 2016

 
         
 Bestyrelsen i ASSITEJ Danmark vil - sammen med medlemmer og sekretariat - arbejde for
 
            OVERORDNET OG LANGSIGTET
 
 • At følge og deltage i ASSITEJ Internationals arbejde, i overensstemmelse med organisationens overordnede målsætninger om at arbejde for børns kulturelle rettigheder, og skabe globalt netværk og global promovering af scenekunst for børn og unge.
 • At tilrettelægge og formidle udveksling og samarbejde med udenlandske kolleger, teatre og organisationer gennem skabelse af relevante projekter.
 • At gøre vores indflydelse gældende i samarbejdet med relevante organisationer omkring scenekunst for børn og børnekulturelle tiltag generelt.
 • At sikre ASSITEJ Danmarks fortsatte drift og virke.
 • At øge kendskabet til ASSITEJ Danmark og udvide medlemsskaren i organisationen, herunder have særlig opmærksomhed på at nye teatre og medlemmer introduceres til organisationens muligheder og netværk.
 • At sikre information til medlemmerne og fremme dialog mellem bestyrelse, sekretariat og medlemmer.
 
 
            KONKRET I SÆSONEN 

             - vil bestyrelsen sammen med medlemmerne og sekretariatet

 • Indkalde til og gennemføre et seminar hvor medlemmer og bestyrelse diskuterer og afklarer organisationens formål og fremtidige organisationsstruktur.
 • Følge op på bilaterale samarbejder med Sydafrika, Cuba og Brasilien.
 • Søge at planlægge bilateralt samarbejdsprojekt med Tyrkiet, med festival for dansk børneteater i Ankara efteråret 2016.
 • Deltage og repræsentere dansk scenekunst på internationale festivaler og møder.
 • Deltage i det regionale nordisk-baltiske samarbejde indenfor ASSITEJ. 
 • Invitere og være vært for gæster fra udlandet i forbindelse med Aprilfestival 2016 på Frederiksberg. 
 • Søge at arrangere fornyede residencies i forbindelse med Aprilfestival 2016.
 • I samarbejde med Teatercentrum arrangere internationale aktiviteter og platforme i forbindelse med Aprilfestival 2016, samt tænke i introduktion af ASSITEJ til nye medlemmer og teatre.
 • Arbejde for at bringe en ASSITEJ Artistic Gathering (årsmøde) til Aprilfestivalen.
 • Fundraise og søge alternative kilder til finansiering af organisationens virke. 
 • Promovere organisation og projekter bredt gennem udvikling af hjemmeside og Facebook-side.
 • Medlemsinformere, herunder udsende nyhedsbreve og skabe dialog med medlemmer (1:1).
 • Skabe ideer og lægge fundament til fremtidige projekter - herunder følge op på tidligere projektinitiativer.
 • Fremme og videreudvikle samarbejdet med Dansk ITI, TIO og Teatercentrum.
 • Støtte internationale projekter, der opstår blandt medlemsteatrene i løbet af sæsonen.